CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO OBEJMUJE:

  • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 

sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzenie ewidencji wyposażenia

sporządzanie deklaracji podatkowych

sporządzenie zeznania rocznego

reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

zajmujemy się również wewnątrzwspólnotowymi dostawami oraz zakupami

import  w firmie

 

  •  Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego
 

sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

zapis przychodów w ewidencji sprzedaży

wyliczenie zobowiązania podatkowego

prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzenie ewidencji wyposażenia

sporządzenie zeznania rocznego

reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS

 

  •  Karta podatkowa

 

  •  Kadry i płace

 

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy(min. umowa o pracę, wypowiedzenie,świadectwo pracy, inne)

 

Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę

sporządzenie listy płac

prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

sporządzanie deklaracji podatkowych

 

Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło


prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców

przygotowywanie umów zleceń / o dzieło

sporządzenie rachunków do umów-zleceń / o dzieło

sporządzenie deklaracji podatkowychProwadzenie dokumentacji ZUS

sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS

sporządzanie deklaracji ZUS

prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)

 

wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego